Styret

Styret 2013

Styrets sammensetning:

 

Leder: Per Øivind Fjeld

Nestleder/sportslig leder: Steinar Wahl

Kasserer: Leif Sydengen

Sekretær: Inger Hedvig Bryn

Styremedlem/ Web ansvarlig: Sara Dominguez Guddal

 

Varamedlem: Per Ole Røed

Antidopingkontakter: Inger Hedvig Bryn og Pål Guddal

Materiellforvalter: Joachim Løkkevik

Revisor: Øystein Aas

Revisor 2 Vidar Kristiansen-Bakke

Valgkomitè: Stig Frøhoel og Pål Guddal